Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läns At-FORUM

Arbetsterapeuter i Jönköping län träffas vartannat år på en gemensam utvecklingsdag, Läns At-FORUM.

Syftet med utvecklingsdagen är att informera varandra, sprida pågående utvecklings-och förbättringsarbete och få möjlighet att på plats arbeta med gemensamma kvalitetsarbeten.

Dokumentation

2016

Inställd pga för få deltagare

2014

2012

Kontakt

Höglandet

vakant

Jönköping

Länssjukhuset Ryhov

Yvonne Londos
036- 32 14 60, 070- 336 3389
yvonne.londos@rjl.se

Värnamo

Värnamo sjukhus

Vakant

 

Uppdaterad: 2018-04-05
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik