Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mer om autism och Lorna Wings triad

Autism är en genomgripande störning i utvecklingen som kännetecknas av tre dominerande symtom (kallad Lorna Wings triad):

  1. begränsningar i ömsesidig social interaktion
  2. begränsningar i kommunikativ förmåga
  3. stereotypa och repetitiva aktiviteter

Symtombilden är ganska typisk med tydliga svårigheter i förmågan att kunna förstå andra människors intentioner och tankar ("theory of mind"). Andra människor upplevs därför oberäkneliga och nyckfulla vilket skapar oro för individen med autism.

Den verbala och icke-verbala kommunikativa förmågan är begränsad. Ofta saknas språket helt eller individen pratar endast otydligt i en eller tvåordsmeningar. Ofta används 3:e person singularis om sig själv, d.v.s. individen refererar till sig själv som han eller hon eller Kalle (omvänd pronomina).

Dessa individer har ett mycket stort behov av rutiner och struktur. Dessa rutiner kan vara mer eller mindre ändamålsenliga. Man brukar talar om "same-ness", d.v.s. ett stort motstånd till allt vad förändring heter och en stor rutinbundenhet även i de minsta detaljerna.

Motoriken kan vara väldigt stereotyp och i typfallet gungar individen på överkroppen och håller gärna ett rep, en tygbit eller något annat framför ögonen och dinglar med det.

Till bilden hör oftast psykisk utvecklingsstörning av varierande grad. Aspergers syndrom är en variant av autism där individerna har normal eller hög begåvning. Vid detta tillstånd är språkförmågan god men individerna kan ha problem med språkets sociala aspekt samt tendera att tolka det som sägs konkret. Detta kan, trots god språkförmåga, leda till en kommunikationsbrist i vidare bemärkelse.

Mer information

Detta är en fördjupning till Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv