Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Autism och utvecklingsstörning, behandling av andra tillstånd samtidigt med autism

Det är vanligt att personer med autism samtidigt också har andra psykiatriska och somatiska tillstånd.

Affektiva tillstånd och tvångsproblematik (ofta av samlartyp) kan vara tacksamma att behandla på gängse vis (se Fakta Psykisk hälsa - vuxna) vilket kan leda till betydande förbättringar i livskvaliteten. Om dessa problem överstiger distriktsläkarens kompetens bör remiss till psykiatrisk specialist övervägas.

Personer med lindrig utvecklingsstörning hänvisas till lokal psykiatrisk mottagning vid psykiatrisk problematik.

Individer med medelsvår till svår utvecklingsstörning kan hänvisas till vuxenhabiliteringen. Ibland har dessa individer blivit diagnostiserade som psykotiska och erhållit neuroleptika. Detta är många gånger olyckligt då problematiken ofta härstammar från bristande omhändertagande och struktur vilket är av särskild vikt för denna grupp .

Att utesluta psykiatrisk åkomma kan vara svårt i gruppen då symtomatologin kan se annorlunda ut. Ofta bör man tänka i affektiva banor i form av depression eller bipolaritet och basera sig på objektiva fynd och anhörigas beskrivning av individens förändring. Vid till exempel depression ses bland annat viktnedgång och dygnsvariation med försämrade morgontimmar och tidigt uppvaknande. Att tolka allt  "problematiskt beteende" som tecken på psykos och därför regelmässigt behandla med neuroleptika är ej tillrådligt.

Epilepsi är mycket vanligt i gruppen (10—30 %). Behandling sker på sedvanligt sätt.
Epilepsi hos vuxna, Fakta-dokument neurologi

Mer information

Detta är en fördjupning till Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv