Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Behandling av "problematiskt beteende" vid autism

Vid beteendeproblematik i denna grupp bör man vara observant på följande:

  1. avbrott i rutiner eller förändringar i närmiljön.
  2. somatisk problematik (till exempel vaxpropp, förstoppning, gastrit, epilepsi, tandproblem etc.)
  3. pålagrad psykiatrisk åkomma (till exempel depression, ångest, tvång etc.)

 Avbrott i rutiner och förändring i närmiljön är ofta orsak till "problematiskt beteende" i gruppen. Det är också det svåraste att komma till rätta med och där ett återställande eller nyskapande av en trygg, tydlig och förutsägbar miljö är absolut nödvändigt för individens välbefinnande. Här krävs kreativa lösningar i samarbete med alla inblandade vårdgivare och anhöriga, Försäkringskassan etc.

Somatisk problematik, inte sällan banala förstoppningar, tandproblematik, vaxproppar eller hudproblem, kan ofta utlösa "problematiskt beteende". Även allvarligare somatisk sjukdom så som epilepsi måste naturligvis övervägas. Det somatiska "detektivarbetet" kan vara svårt på grund av kommunikationsbristen och den ofta förhöjda eller förändrade smärttröskeln.

Mer information

Detta är en fördjupning till Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv