Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Habiliteringsinsatser som kan vara aktuella vid autism

Behov av habiliteringsinsatser är stort bland patienter med autism och intellektuell funktionsnedsättning. En plan med mål och åtgärder bör upprättas för samordning av insatser.

Insatserna består av långsiktig habilitering tillsammans med personen och dess nätverk via kommunen, vårdcentralen  och/eller Regionens Habiliteringscentrum.

Insatser som kan vara aktuella utifrån en individuell bedömning är:

 • Hjälp att samordna olika samhällsinsatser för att individen ska kunna tillgodogöra sig sina rättigheter.
 • Individuellt utformad habiliteringsplan.
 • Information till berörda personer om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser.
 • Bedömningar och tester för att klargöra behov av insatser.
 • Stöd att hitta alternativa lösningar för att underlätta kommunikation t ex. med bilder eller tekniska hjälpmedel. Användning av metoden "sociala berättelser" är ofta framgångsrikt.
  Sociala berättelser/seriesamtal
 • Stöd att hitta individuella anpassningar för att skapa struktur i vardagen t. ex. schema eller tekniska hjälpmedel.
  Detta hjälper till att uppnå förutsägbarhet, vilket är av stor vikt vid autism.
  - Habilitering och hjälpmedel - vem gör vad
 • Instruktion till nätverk i att använda utformade metoder
 • Stöd till nätverket i att utforma tydliggörande pedagogik
  Tydliggörande pedagogik
 • Stöd till individens nätverk exempelvis handledning, samtal och information
Uppdaterad: 2018-09-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv