Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hälsokontroller vid autism

Då individer med autism ofta har nedsatt kommunikationsförmåga och annorlunda upplevelser av smärta kan somatisk problematik vara svårfångad. Det är då rimligt att undersöka dessa individer med status och rutinprovtagning cirka en gång vartannat år. Man bör då samtidigt se över medicinlistan då denna tenderar att öka på grund av den svåra problematiken och osäkerhet att sätta ut psykotropa mediciner.

Vissa individer med autism vill inte vara med om blodprovstagning (eller kroppsundersökning). Dessa personer sövs ofta i samband med tandsanering och man kan vid dessa tillfällen passa på att ta rutinprover etc.

Mer information

Detta är en fördjupning till Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv