Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Okulärt malignt melanom, sydöstra sjukvårdsregionen

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Om man tror att ett chorioidalt MM går att strålbehandla eller önskar ytterligare bedömning kan patienten remitteras till S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm, annars kan patienten enukleeras direkt på hemortskliniken.

Diagnostik och utredning

Vid misstänkt MM i konjunktiva skall man inte ta prov från förändringen utan ta bort förändringen radikalt direkt för att minska risken för spridning.

Vid debut samt 1 gång/år eller vid palpabla körtlar skall patienten remitteras för ett cervikalt ultraljud.

MM i konjunktiva kan recidivera snabbt och skall följas var 2-3 månad första åren.

Uppföljning

Strålbehandlade patienter följs på S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm,  två år efter behandlingen, men återremitteras till hemortskliniken därefter, om det inte är något speciellt. Patienter som enukleeras på S:t Erik påtittas efter en månad och återremitteras därefter till hemortskliniken.

Patienter som strålbehandlas eller enukleeras skall följas med ultraljud lever med kontrast var 6:e månad i fem år. Remisser skall skrivas av hemortskliniken. Informationsbrev skickas från S:t Erik till hemortskliniken i samband med första halvårskontrollen efter strålbehandlingen. De kliniska kontrollerna bör emellertid fortsätta med årliga läkarbesök.

Dokumentets innehåll granskat av:

Charlotta All-Eriksson
överläkare
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Kontaktperson för innehåll:

Kontaktpersoner i Region Östergötland:

Sven Jarkman
verksamhetschef, överläkare
ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Kristina Teär Fahnehjelm
verksamhetschef
ögonkliniken, Vrinnevisjukhuset Norrköping

Kontaktpersoner i Landstinget i Kalmar län:

Johan Moberg
Verksamhetschef
Ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Susanne Lagergren Gross
Överläkare
Ögonkliniken, Västerviks sjukhus

Kontaktpersoner i Region Jönköpings län:

Jes Mortensen
Överläkare
Ögonkliniken, Ryhovs sjukhus, Jönköping

Ahmad Kassem
Överläkare
Ögonkliniken, Värnamo sjukhus

Hans Eriksson
Överläkare
Ögonkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö

Fastställt: 2013-04-18

Reviderad: 2015-09-17

Giltigt till och med: 2017-09-17

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp ögonsjukvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-10-01
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik