Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Kurs i barnpsykologi/barnpsykiatri för ST-tandläkare, kursbeskrivning

Denna kurs är avsedd för ST-tandläkare i ortodonti och pedodonti. Kursen omfattar fyra dagar och upptar följande ämnesområden.

Målbeskrivning

 • Inlärningsteoretiska grunder
 • Utvecklingspsykologi
 • Anknytningsteori
 • Samtalsmetodik
 • Professionell hållning
 • Empati
 • Psykopatologi
 • Psykisk ohälsa
 • Utåtagerande
 • Neuropsykiatri
 • Depression
 • Ätstörning
 • Barn som far illa

Videoinspelning och fallbeskrivning

Varje kursdeltagare ska före kursen ha spelat in en videoupptagning där kursdeltagaren har ett samtal med patient och i förekommande fall även föräldrar. Dessa videoupptagningar är grunden vid den videohandledning i grupp som sedan sker under kursen.

Varje kursdeltagare ska också innan kursen startar skicka in en ”fallbeskrivning”. Denna fallbeskrivning ska vara kortfattad, cirka en halv A4-sida samt vara helt avidentifierad. Fallbeskrivningen är sedan underlag i de grupparbeten som kommer att ske under kursen.

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

Uppdaterad: 2018-02-20
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården