Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Signe Thorfinn stipendiater våren 2013

10 stycken stipendiater uppställda i solen utanför Qulturum

Från vänster: Katarina Andersson, Karin Heijer, Annika Hedtjärn-Åkesson, Malin Klaesson, Anna Svärd, Anna Holm, Linda Jansson, Åsa Hamringer, Karin Johansson och Catarina Tingsvik.
Saknas på bild: Annette Hörnmark

Torsdagen den 25 april 2013 samlades tio stipendiater i Qulturumhuset för att motta sina stipendier ur Signe Thorfinns stiftelse.

Styrelsens motiveringar

Anna Holm, sjuksköterska på Geriatriska kliniken i Jönköping, får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 5000 kronor. Anna har påbörjat studierna till distriktssköterska och erhåller stipendiet för litteraturen.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium som ska underlätta de fortsatta studierna. Vi uppmanar dig också att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Åsa Hamringer och Annette Hörnmark, båda är sjuksköterskor inom den kommunala äldrevården i Jönköpings kommun, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 3800 kronor vardera. Åsa och Annette skall gå en 5 dagars utbildning i demenssjukdomar i Malmö.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till dessa utbildningsdagar då kunskap inom området förbättrar bemötandet och hur ni skall stödja dementa personer.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge era kollegor den nya kunskap ni erhåller.

Karin Johansson och Catarina Tingsvik, sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen i Jönköping, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 6000 kronor vardera. Karin och Catarina skall åka till Belgrad och en internationell kongress för intensivvårdssjuksköterskor.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då ni hösten 2009 fick ett stipendium och har sedan dess skrivit en magisteruppsats och det är denna posters ni nu ska få visa upp i Belgrad. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Karin Heijer, sjuksköterska på akutmottagningen i Värnamo erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 9800 kronor. Karin ska påbörja en utbildning i akutsjukvård. Utbildningen är en distansutbildning och förlagd i Stockholm. Stipendiet är ett resestipendium.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium för att underlätta studierna i akutsjukvård. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Annika Hedtjärn-Åkesson och Anna Svärd, sjuksköterskor på operationsenheten i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 7000 kronor vardera. Annika och Anna ska hospitera i Visby och Karlskrona och studera deras arbete enligt Lean.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas inom sina områden och utveckling av arbetet och dess rutiner.  Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då hospitering ger möjlighet till mycket kunskapsutbyte. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap ni erhåller.

Malin Klaesson, sjuksköterska på operationsenheten i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 2500 kronor. Malin ska hospitera i Lidköping och studera deras arbete enligt Lean.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas inom sina områden och utveckling av arbetet och dess rutiner.  Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då hospitering ger möjlighet till mycket kunskapsutbyte. Med stipendiet följer en uppmaning att delge dina kollegor den nya kunskap du erhåller.

Katarina Andersson och Linda Jansson, vårdenhetschef respektive sjuksköterska på Strokeenheten i Eksjö, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelsen på en summa av 10100 kronor vardera. Katarina och Linda ska åka till London och deltaga på en Europeisk strokekongress.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna kongress.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge era kollegor den nya kunskap ni erhåller.


 

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson
Tfn 036-32 12 15

Uppdaterad: 2017-06-16
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion