Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Vårdprevention - ohälsa i munnen

 

Riktlinje

(text under bearbetning)

 

Varför är detta viktigt?

(text under bearbetning)

 

Vad är ett trycksår

(text under bearbetning)

 

Fördjupning av riktlinjen - ohälsa i munnen

  • Riskbedömning - ohälsa i munnen
  • Vårdpreventiva åtgärder - ohälsa i munnen
  • Händelser- rapportering
  • Uppföjning av åtgärder - ohälsa i munnen

 

Hjälpmed el motsv

(text under bearbetning)

 

Patientinformation

(text under bearbetning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

för vårdprevention

Höglandet: Annika Fransson

Ryhov: Anette Abrahamsson,
anette.abrahamsson@rjl.se

Värnamo:Dzenata Brandic

Arbetsgrupp

Elisabeth Karlsson, Malin Asplund - Ryhov och Höglandssjukhuset

 

 

Läs mer

xxx

 

Uppdaterad: 2020-01-20
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion