Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Mål och resultat vårdprevention

 

Resultat

Data hämtad från nationella kvalitetsregistret Senior alert.

 

Mål Region Jönköpings län

Fall: 10 % minskning av fall senast.

Trycksår: Inga trycksår kategori 2-4 ska uppstå under vårdtiden.

Viktnedgång > 5%: 10 % minskning av personer med viktminskning > 5 % under vårdtiden senast 31 dec.

Munhälsa: 60 % av totalt gjorda riskbedömningar ska även innehålla bedömning av munhälsa enligt ROAG och av de personer som har risk ska 90 % ha åtgärd.

 

Support Senior alert

måndag-fredag kl 9-12
036-32 12 11, 036-32 12 89,

Händelser

Alla fall och trycksår som uppkommer under vårdtiden för patienter 65 år eller äldre ska registreras i Senior alert.

Manual för registrering av händelse i Senior alert (word)

Uppdaterad: 2016-10-05
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion