Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Förrådshantering, sterila och höggradigt rena produkter

Rutiner för sterila och höggradigt rena produkter så att renhetsgraden behålls från transport via förråd till användning.

Detta är ett underlag för utformning av egna lokala rutiner.

Förpackningssteg

Produktförpackning (pfp): är en skyddande förpackning för en enskild produkt. Bruten pfp för steril produkt ska inte återförslutas.
Avdelningsförpackning (afp): är en skyddande förpackning för enskilda pfp med samma innehåll.
Transportförpackning (tfp): är ett skyddande transportemballage för afp med samma produktinnehåll. Tpf är vanligtvis av kartong.
Samförpackning (sfp): är ett skyddande transportemballage för afp med olika produktinnehåll. I denna förpackning får olika afp med samma renhetsgrad packas. Sfp är vanligtvis av kartong.

Trestegsförpackning

Uppackning av levererade produkter

Uppackning av transportförpackning ska ske utanför förrådet.
Arbetskläder ska skyddas med plastförkläde.

 • Transportförpackningen bryts
 • Händerna desinfekteras
 • Avdelningsförpackningarna ställs på ren rullvagn
 • Plastförklädet tas av och händerna desinfekteras
 • Avdelningsförpackningar ställs in i förrådet.

Förvaring i förrådet

I förrådet förvaras endast sterila och höggradigt rena produkter. Förrådet kan vara ett rum med stängd dörr eller ett skåp. I eller i anslutning till förrådet ska handsprit finnas uppsatt.

 • Det ska finnas en namngiven person som ansvarar för förrådet
 • Hyllorna ska rengöras en gång per månad
 • Golvet ska rengöras en gång per vecka.

Sterila och höggradigt rena produkter ska:

 • hanteras med desinfekterade händer
 • förvaras torrt, dammfritt och skyddas för solljus och stora temperaturväxlingar
 • inte förvaras på golvet
 • förvaras i sina avdelningsförpackningar
 • förvaras åtskilt på olika hyllplan
 • lagras så att produkter med kortast hållbarhet ställs längst fram
 • hanteras så lite som möjligt.

Från förråd till patient

Närrförråd är t ex vagnar med lådor (ex stickvagn) eller skåp i lokaler där det finns behov av en mindre mängd sterila eller höggradigt rena produkter för att underlätta det dagliga arbetet. Mängden som lagras ska inte överstiga en veckas behov. Dessa utrymmen ska skötas på samma sätt som huvudförrådet. Namngiven ansvarig person ska finnas.

Med desinfekterade händer plockas de produktförpackningar som behövs för en patient. Duka på desinfekterad yta t ex bricka eller rullvagn.
Material som tagits ut ur förrådet får aldrig läggas tillbaka.

Hantering av produkter i patientens hem

Vid transport av material från förråd till patientens hem ska produkter skyddas så att renhetsgraden behålls. Så långt som möjligt förvaras produkter i sin avdelningsförpackning. Använd plastpåse för livsmedel som transportförpackning.

En plastlåda med tätslutande lock kan användas vid förvaring i patientens hem. Lagra inte mer än för en veckas förbrukning. Produkter i lådan ska förvaras i avdelningsförpackning eller tillsluten ren plastpåse. Händerna ska desinfekteras innan materialet dukas fram.

Överblivna produkter kasseras. De får inte tas tillbaka eller användas på annan patient. Lådan desinfekteras med yt-desinfektionsmedel med tensid en gång per månad. Lådan får inte förvaras på golv eller på toalett.

Innan lådan används till annan patient ska den desinfekteras i diskdesinfektor.

Läs vidare:

SFVH (Svensk förening för vårdhygien)  Dokument; FYFFE - Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad.

Vårdhandboken www.vardhandboken.se Kapitel; Medicintekniska produkter med specifierad mikrobiell renhet

Socialstyrelsen. Att förbygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag. Kapitel;  Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälso och sjukvården samt tandvården.

SOSFS 2015:10; Socialstyrelsens författning om Basal hygien i vård och omsorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010- 24 250 82

Upprättat av

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

Version

Fastställt
2013-09-12

Reviderad
2016-01-05

Uppdaterad: 2017-12-15
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv