Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Jämlik vård

Qulturum anordnar seminarier om det som kan vara så självklart i våra sinnen, men samtidigt så svårt i praktiken – att erbjuda bemötande, vård och behandling på lika villkor till alla våra patienter, oavsett bakgrund och egenskaper. 
Vi ska bland annat leva upp till diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi vet utifrån olika studier och rapporter att vården inte klarar detta uppdrag fullt ut. Vi behöver arbeta mer med förståelsen av olika gruppers behov, men också med våra egna attityder och värderingar. Kunskap och reflektion behöver gå hand i hand.

Detta får du som deltar ut av att vara med i våra seminarier om Jämlik vård:

  • Du får ökad kunskap och medvetenhet om vad det innebär att leverera jämlik vård.
  • Du får pröva verktyg och metoder kring jämlik vård på sin egen verksamhet, för att kunna integrera ämnet i det vardagsnära förbättringsarbetet.
  • Du får stöd och underlag till att på enkla och flexibla sätt sprida lärandet vidare till sina arbetskamrater – även efter kursens slut.
  • Du utforskar nya webbaserade lärandeformer, som ger ökad tillgänglighet till kunskap och reflektion.

Lära via webben
För att kombinera kunskap och reflektion på ett lättillgängligt sätt prövar vi ett nytt sätt att mötas och lära tillsammans. Förutom fysiska träffar träffas vi även via webben på så kallade webbinarier. Det innebär att teamet kan sitta på sin arbetsplats framför en dator och delta i gemensamma träffar, istället för att ta sig till en kurslokal. Vi tror att detta lärandesätt kan vara givande och effektivt i den tidspressade vardagen.

Vid varje träff får teamet en hemuppgift, som kan vara att läsa ett material eller se en webbutbildning. Teamet väljer själv om man gör hemuppgiften gemensamt eller var och en för sig, vilket skapar flexibilitet. På webbinarierna ägnar vi oss åt reflektion, erfarenhetsutbyte och övningar tillsammans. Därmed får vi ökad förståelse utifrån den gemensamma kunskapsgrunden.

 

Kontakt

Malin Skreding Hallgren

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i LoK - Lärande och Kompetensportalen

Mer information om Region Jönköpings läns arbete med jämlik vård

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion