Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Coaching - filmer

Coachingmodellen (video, 4 min) - om coaching i utecklings-och förbättringskunskap, inspelad oktober 2013. En mycket kort introduktion av forskaren Marjorie Godfrey som i sin forskning har utvecklat en coachingmodell. Marjorie Godfreys avhandling bygger på forskning om teamarbete och betydelsen av att ha coacher i teamen. Hon har bland annat följt flera förbättringsprogram som organiserats av Qulturum där det visade sig att en av framgångsfaktorerna för goda resultat var att ha coacher i teamen.

 

När motkraft tar överhand (film, 9:30 min) - Om du kör fast när du vill förändra, hur gör man då?  Vad säger coachern? Göran Henriks, Qulturum, svarar på några frågor.

Kontakt

Göran Henriks
goran.henriks@rjl.se

Qulturums filmer på Internet

Uppdaterad: 2018-01-19
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion