Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården
– bättre hälsa hemma

Förbättringsprojektet hade som utgångspunkt att förbättra vardagen för patienter med hjärtsvikt. Projektet genomfördes i samverkan mellan det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt, Qulturum och de regionala registercentrumen Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Registercentrum Sydost (RCSO). Ett förbättringsprogram bestående av tre lärandeseminarier (LS) som varvades med arbete på hemmaplan genomfördes från november 2013 till november 2014. I programmet deltog sju tvärprofessionella team, i varje team ingick även en patientrepresentant. Parallellt med detta arbete utvecklades kvalitetsregistret och vi spred goda idéer och arbetssätt.

På denna webplats har vi samlat material som vi använde under våra lärandeseminarier. Under programmets gång delade teamen erfarenheter med varandra vid seminarier samt på en projektintern Qreflex plats.

Spridning/Webinarium

En viktig del var att sprida kvalitetsregistret och resultatet som deltagande team uppnådde. Vi hade en strategi för spridning och som en del i denna strategi erbjöd vi under pågående projekt seminarier på webben, sk Webinarium. Vi presenterade centrala delar i arbetet, tex patientmedverkan och de fem faktorerna som påverkar utfall, samt tips och idéer från våra deltagande team. Dokumentation från våra webinarium finns till höger.

Vi hade över 300 deltagare till våra sju teman.

RiksSvikt

RiksSvikt är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra handläggningen av patienter med hjärtsvikt genom att visualisera hur man i praktiken diagnostiserar och behandlar patienter med hjärtsvikt. I Sverige har ca. 200 000 individer diagnosen hjärtsvikt. Vi har många patienter som är odiagnostiserade och många patienter som är underbehandlade.

 

Kontakt

Ansvariga för genomförande:
Peter Kammerlind, Qulturum/RCSO

Catrin Henriksson, UCR


Projektkoordinator
Annika O'Connor

Samarbetspartners

Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården – bättre hälsa hemma var ett samverkansprojekt mellan:

Filmer/Webbinarium

Sammanfattande film från projektet med fokus på patientmedverkan och resultat (nytt fönster)

Webbinarium
Under 2014 genomfördes följande teman:

- Hjärtsvikt, diagnostik och behandling
Presentation från föreläsningen - Hjärtsvikt, diagnostik och behandling (pdf, nytt fönster)


- 5 faktorer som påverkar vården vid hjärtsvikt
Presentation från föreläsningen - 5 faktorer som påverkar vården vid hjärtsvikt (pdf, nytt fönster)

Sammanställning frågor och svar från Peter Vaskos föreläsningar (pdf, nytt fönster)


- RiksSvikt, nationellt kvalitetsregister vid hjärtsvikt
Presentation från föreläsningen RiksSvikt_nationellt_kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)
 

- Hur de faktorer som påverkar hjärtsviktsvården kan mätas i RiksSvikt
Presentation från föreläsningen - Hur de faktorer som påverkar hjärtsviktsvården kan mätas i RiksSvikt (pdf, nytt fönster)

Sammanställning frågor och svar från Catarina Koerfers föreläsningar (pdf, nytt fönster)

- Patientmedverkan i förbättringsarbete
Presentation från föreläsningen - Patientmedverkan i förbättringsarbete (pdf, nytt fönster)

Programinformation

Programmet genomfördes med fyra Lärandeseminarier, se inbjudan för mer detaljer kring upplägg.

LS1 19 - 20 november 2013 – Teamstart

LS2 21 – 22 januari 2014 i Stockholm

LS3 13-14 maj 2014 i Jönköping

LS4 20 - 21 november 2014 i Stockholm

Beskrivning av programmet i  en kort filmintervju med Peter Kammerlind (6 min, nytt fönster).

Slutrapport från förbättringsprogrammet

Mer information

Finlay A McAlister ''Decreasing readmissions: it can be done but one size does not fit (pdf, nytt fönster)

Läkartidningen nr 13 - 14 2013 Nya europeiska riktlinjer vid akut och kronisk hjärtsvikt (pdf, nytt fönster)

Egenvård hos äldre med hjärtsvikt – HealIT

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion