Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Hjärtinfarkt

Akut hjärtinfarkt är en av våra folksjukdomar och förklaras av atheroskleros med plaqueruptur och trombbildning i hjärtats kranskärl. Detta leder till myocardnekros och det är viktigt att så snabbt som möjligt öppna ett ockluderat kärl, dvs TID är muskel.

Definition och Diagnostik

Handläggning

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare