Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Pågående bedömningar, Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

Metodrådet arbetar för närvarande med följande uppgifter
  1. Vetenskaplig evidens för standardiserade vårdförlopp.

  2. Vetenskaplig evidens för behandling av lipödem med fettsugning

  3. Vetenskaplig evidens för patienters egen övervakning av EKG

  4. Vetenskaplig evidens för magnetresonans/ultraljud biopsier av prostata

     

Kontaktpersoner

Ordförande: Elvar Theodorsson, Linköping

Sekreterare: Catrin Wallheim, Linköping

Uppdaterad: 2020-01-23
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion