Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en av våra folksjukdomar och orsakar såväl lidande i form av sämre livskvalitet, ökad sjukhusinläggning, samt ökad risk för stroke hjärtsvikt och död.

Diagnostik och definition

Handläggning

 

Uppdaterad: 2017-04-27
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion