Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Stöd och inspiration

Rutinbeskrivningar/flödesscheman

 

Om mat och måltider

 

Samverkan kring hälsofrämjande insatser för seniorer

Seniorcentral - mötesplats för äldre (webbsida) - engagerar kommunen, vårdcentraler och nätverk. Ett exempel.

 

 

Uppdaterad: 2017-05-10
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion