Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Föredrag vid vetenskapliga konferenser

2016

 • Johanna Norderyd. Oral hälsa och oral hälsovård för barn med mer omfattande funktionsnedsättningar – predicerar tandhälsostatus omhändertagande eller är det fungerande i samspel? Institutet för handikappvetenskap, Nivåöverskridande handikappvetenskap – från hjärna till samhälle, seminarium, Stockholm, 23 november 2016.
 • Birgitta Bergendal. Experiences of hard/dense bone in ED. 4th EDIN, Ectodermal Dysplasias International Network, Meeting, Rom, Italien, 13 oktober 2016.
 • Birgitta Bergendal. Ectodermal Dysplasias: dental treatment guidelines by age and severity. Developmental Disorders of the Dentition Symposium in memory of Prof Carlos Salinas, Conference of IADH, International Association of Disability and oral Health, Chicago, USA, 16 april 2016, funding by grant #R13DE0251711 from NIDCR.

2015

 • Bergendal B. Diagnostics in hypohidrotic ED – an Essential Dentistry issue? 6th International Conference on Ectodermal Dysplasia, Oslo, Norge, 27-29 maj 2015.

 

2014

 • Bergendal B. Seeing patterns in diagnostics of ectodermal dysplasia. IEDN, International Ectodermal Dysplasia Network, Milano, Italien, 28–29 mars 2014.
 • Bergendal B. Networking in rare disorders. Establishing a resource center for rare disorders in dentistry. NCRD, 3rd Nordic Conference on Rare Diseases, Helsingfors, Finland, 4-5 september 2014.
 • Bergendal B. An up-date on ectodermal dysplasia. IADH, 22nd Congress International Association for Disability and oral Health, Berlin, Tyskland, 2–4 oktober 2014.
   

2013

 • Bergendal B. Implantatbehandling vid sällsynta diagnoser. Diagnostik och odontologisk behandling ved sjeldne tilstande. Odontolgiske videncentre 10-års symposium, 11 januari 2013.
 • Bergendal B, Marcusson A. Bemötande och vård vid avvikande utseende. Odontologiska Riksstämman, Stockholm, 14-16 november 2013.
   

2012

 • Bergendal B. Ektodermal dysplasi. Barnläkarföreningens arbetsgrupp för pediatrisk genetik, Stockholm,
  10 januari 2012.
 • Bergendal B. Introduction and opening of the conference. Why do experts on ectodermal dysplasia meet again? 5th International Conference on Ectodermal Dysplasia: Care and Clinical Trials, Erlangen, Tyskland, 1-3 juni 2012.
 • Bergendal B. Oro-Dental Manifestations. 2012 International Conference on Ectodermal Dysplasias Classification, Charleston, USA, 18-20 oktober 2012.
 • Bergendal B. Fremtiden for de sjeldne i et odontologisk og oralmedisinsk helseperspetiv. TAKO-senterets 20-årsjubileum, Oslo, 9 november 2012.
   

2011

 • Bergendal B. Ektodermala dysplasier. Föreläsning för barnläkare, Sachsska barnsjukhuset, Stockholm 21 februari 2011.
 • Bergendal B. ProtETIK – Särskilda patienter har särskilda behov, Götebrogsdagarna, Göteborg 14 april 2011.
 • Bergendal B. Dental care for patients with rare diseases. 20é Congrès Annuel SGZBB, , Schweizerische Gesellschaft für die Zahnmedizinische Betreuung Behinderter und Betagter, Bern, Schweiz, 6 maj 2011.
 • Bergendal B. Treatment with dental implants in children with ectodermal dysplasia. Symposium: Oligodontia and ectodermal dysplasia in children and adolescents: Diagnosis, habilitation and indications for dental implants. IAPD Congress, International Association for Paediatric Dentistry, Aten 15-18 juni 2011.

 • Norderyd J. Multidisciplinary treatment in children with ectodermal dysplasia. Symposium: Oligodontia and ectodermal dysplasia in children and adolescents: Diagnosis, habilitation and indications for dental implants. IAPD Congress, International Association for Paediatric Dentistry, Aten 15-18 juni 2011.

 • Bergendal B. Oligodontia and ectodermal dysplasia: What´s new, what´s true, what does it mean? Årsmöte i EPA, European Prosthodontic Association, Bern, Schweiz, 29 sept-1 oktober 2011.
   

2010

 • Bergendal B. Samverkan kring patienter med ovanliga diagnoser. Odontologiska Temadagar i Örebro, 3-5 februari 2010.
 • Bergendal B. Interdisciplinär forskning. Årsmöte SFOP, Svensk Förening för Oral Protetik, Linköping, 22-23 april 2010.
 • Norderyd J. Kan atropin hjälpa barn som dreglar? Svensk Barnläkarförening, Barnläkarveckan i Jönköping, 20 april 2010.
 • Norderyd J. Handläggning av ärftliga tillstånd i tandvården., Årsmöte SPF, Svenska Pedodontiföreningen, Sigtuna, 22-23 april 2010.
 • Norderyd J. Symposium II: The Current Situation of Dental Care Delivery for Patients with Special Needs in Europe – The situation in Sweden. IADH, International Congress for Disability and Oral Health, Ghent, Belgium, 24 augusti 2010.
 • Bergendal B. Oral implants and rare disorders, IADH, International Congress for Disability and Oral Health, Ghent, Belgium, 24 augusti 2010.
   

2009

 • Bergendal B. Presentation av Kompetenscenters verksamhet, Dansk Paedodontiskselskap 10-årsjubileum, Odense, Danmark 27-28 mars 2009.
 • Bergendal B. Introduction and summary of previous conferences, International Conference on the Multidisciplinary management of Ectodermal Dysplasia and severe oligodontia. International Conference on Ectodermal Dysplasia, Nijmegen, Netherlands 14-15 maj 2009.
 • Bergendal B. The NOT-group in the past and future. Årsmöte NFH, Nordic Association of  Disability and Oral Health, Reykjavik, Island 28 augusti 2009.
 • Bergendal B, McAllister A. Oral motorik – Screening av orofacial function med Nordiskt Orofacialt Test, NOT-S. Symposium Odontologisk Riksstämma 12-14 november 2009.

2008

 • Bergendal B. Orala symptom vid syndromdiagnostik, BLF:s arbetsgrupp för pediatrisk genetik, 
  Stockholm, 16 januari 2008.

 • Krogell A, Widal A. Information om projekt Munvård vid ALS vid NFHs symposium, Jönköping, 24-25 januari 2008.

 • Bergendal B. Hypodontia and ectodermal dysplasia syndromes. NFED, National Foundation for Ectodermal Dysplasias Classification Conference, Charleston, USA, 10-12 mars 2008.

 • Bergendal B. Comprehensive treatment planning in complex patients: Challenging patients with rare disorders. Toronto Implant Conference Revisited, Toronto, Canada, 8-10 maj 2008.
 • Norderyd J, Oral motorik ur ett barntandvårdsperspekti”.Regionmöte för barnhabiliteringläkare i Jönköping, 15 maj 2008.

 • Bergendal B, Marcusson A. Living with facial disfigurement. Symposium FDI, World Dental Federation / Odontologisk Riksstämma, Stockholm, Sweden 24-26 september 2008.

 • B Bergendal, Screeningundersökning av 30 personer med incontinentia pigmenti. Syndromdag vid Karolinska Sjukhuset, Stockholm 22 oktober 2008.
 • Norderyd J. Rare diseases: genetics and databases. IADH, International Association of Disability and Oral Health, Santos, Brasilien, 29 oktobr-1 november 2008.

2007

 • Bergendal B. Oral rehabilitering vid Downs syndrom och cerebral pares. NFH-symposium, Malmö, 23-25 januari 2007.
 • Bergendal B. Ektodermal dysplasi – odontologiska synpunkter. Möte för hudläkare i södra Sverige, 30 mars 2007.
 • Bergendal B. Orofacial handicaps and Rare Disorders. 4th Nordic Conference on Orofacial Therapy, Elsinore, Denmark, 19 april 2007.
 • Bergendal B. Resource Centres for rare disorders in dentistry – The ectodermal dysplasia experience. SGZBB, Schweizerische Gesellschaft für die Zahnmedizinische Betreuung Behinderter und Betagter, 16th Annual Meeting, Alterszahnmedizin, Veränderungen und Herausforderungen, Basel, Schweiz, 10 maj 2007.
 • Bergendal B. When should we extract deciduous teeth and place implants in children with tooth agenesis? Consensuskurs SSPD, Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry, Copenhagen, Denmark, 24-25 augusti 2007.
   

2006

 • Bergendal B. Outcomes of treatment with dental implants in young individuals with hypohidrotic ED in Scandinavia. ED06, International Conference on Ectodermal Dysplasias, Copenhagen, Denmark, 6-7 april 2006.
 • Bergendal B. Evidence and Rare Disorders. Pre-congress course, IADH, International Association for Disability and Oral Health, Gothenburg, Sweden, 23-26 augusti 2006.
 • Bergendal B. Living with Facial Disfigurement. Symposium IADH, International Association for Disability and Oral Health, Gothenburg, Sweden, 23-26 augusti 2006.
 • Bergendal B. Oral manifestations in the ectodermal dysplasias. 25th NFED family conference, St Louis, USA 27-29 juli 2006.
 • Bergendal B. Att leva med avvikande utseende. Symposium Odontologisk Riksstämma, oktober 2006.
   

2005

 • Bergendal B. Oral Rehabilitation in Epidermolysis Bullosa. 2nd Nordic Symoposium on Epidermolysis Bullosa, Stockholm, Sweden, 24-26 april 2005.
 • Bergendal B. Developing a European network for long term evaluation of dental implants in young individuals with ectodermal dysplasia or severe oligodontia. COST Action B23 Phenotype and genotype Working group, Strasbourg, France, oktober 2005.
   

2004

 • Bergendal B. Hypodontia Symposium: Ectodermal Dysplasia. SSPD, British Society for the Study of Prosthetic Dentistry, London, United Kingdom, 4 april 2004.
 • Bergendal B. Core Care Standards? ECT04, An International Conference on the Management of Ectodermal Dysplasia and Severe Oligodontia, London, United Kingdom, 20-21 maj 2004.
 • Bergendal B. NOT- Nordic Orofacial Test, report from a working group. 3rd Nordic conference on Orofacial Therapy, Oslo 18-19 oktober.
 • Bergendal B. Att leva med avvikande utseende. Symposium Odontologisk Riksstämma, Stockholm 28-30 oktober 2004.
 • Bergendal B. Ovanliga diagnoser och behov – om nationella kompetenscentra inom tandvården. Symposium Odontologisk Riksstämma, Stockholm 28-30 oktober 2004.
 • Norderyd J. Livsstil – risk eller möjlighet hos personer med funktionshinder. Symposium Odontologisk Riksstämma, Stockholm 28-30 oktober 2004.
   

2003

 • Bergendal B. Tandagenesier och syndrom – tandvårdens roll. Januarisymposium NFH, svenska sektionen, med tema Klinisk Genetik och odontologi, Malmö 30-31 januari 2003.
 • Bergendal B. Tandvårdens medverkan i genetisk kartläggning av släkt med salivkörtelagenesi. Januarisymposium NFH, svenska sektionen, med tema Klinisk Genetik och odontologi, Malmö 30-31 januari 2003.
 • Bergendal B. Möjligheter och svårigheter – om indikationer, terapival, strategier. Fokusdag vid Mun-H-Center: Oral Protetik och funktionshinder, Göteborg 10 april 2003.
 • Bergendal B. Prosthetic Rehabilitation in Rare Disorders. SSPD, Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry, Bergen, Norway, maj 23-24 2003.
 • Bergendal B. Diagnosis and Treatment of the Ectodermal Dysplasia Syndromes: Treatment of the ED syndromes. Delivery Systems in dentistry in Sweden. University of Medicine & Dentistry of New Jersey, and NFED, National Foundation for Ectodermal Dysplasias, Iselin, New Jersey, USA 17-19 juli 2003.
 • Bergendal B. Ectodermal Dysplasia. EPA, European Prosthodontic Association, Geneva, Switzerland ,  4-6 september 2003.
 • Bergendal B. Implants in Childhood and Adolescence. EAO, European Academy of Osseointegration, Wien, Austria, 9-11 oktober 2003.
 • Bergendal B, Norderyd N. Symposium Att födas utan tandanlag – om diagnostik och tandvård vid ektodermala syndrom. Odontologisk  Riksstämma, Stockholm 23-25 oktober 2003.
 • Bergendal B. Konferens Att växa upp och leva med avvikande utseende – om psykologiska och sociala konsekvenser av kraniofaciala missbildningar, Stockholm 6-7 november.
   

2002

 • Bergendal B. Oral and general care programme for ectodermal dysplasia – a multidisciplinary approach. European Conference on Ectodermal Dysplasia, Malmö 30-31 maj 2002.
 • Bergendal B. Oral rehabilitation in ectodermal dysplasia – presentation of two case reports of 20 years of treatment. European Conference on Ectodermal Dysplasia, Malmö 30-31 maj 2002.
   

2001

 • Bergendal B. The Role of Prosthodontists in Habilitation and Rehabilitation in Rare Disorders. EPA, European Prosthodontic Association, Prag 6-8 spetember 2001.
   

2000

 • Bergendal B. Implant Options in Ectodermal Dysplasia. 2000 International Family Conference NFED, National Foundation for Ectodermal Dysplasias, Leicestershire, Great Britain, augusti  2000.

Kontaktinformation

Postadress:
Odontologiska Institutionen,
Box 1030, 551 11 Jönköping

Besöksadress:
Hermansvägen 5, Jönköping

E-post: kompetenscenter@rjl.se
Tfn: 010-242 46 66

Uppdaterad: 2018-01-18
Annica Krogell, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Jönköping, Folktandvården