Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Metoder för processorienterat arbetssätt

På denna webbplats beskrivs de olika stegen i processorienterat arbetssätt. Genom att klicka på länkarna nedan kan du läsa närmare om dessa 8 steg. Där hittar du också verktygs- och dokumentationsmallar som stöd i arbetet.

Förberedelser

Genomförande

Uppföljning och utveckling             

Steg 1

1A - Identifiera processer - systemkarta

1B - Prioritera processer som behöver utvecklas

Steg 2

2A - Processteam - roller och uppdrag

2B - Planera start av processarbetet

Steg 3

Börja process-arbetet

Steg 4

Processkartläggning

Steg 5

Mål och mätetal

Steg 6

Prioritera 
förbättrings-områden

Steg 7

Dokumentera och kommunicera

Steg 8

Hållbarhet i processarbetet och ständiga förbättringar

                 

 

 

Mer information

Metodstöd

Kontaktpersoner

Dokument

Utskriftsversion av de 9 stegen (pdf)

Kontaktpersoner

Qulturum 
 

Länssjukhuset Ryhov

Höglandssjukhuset i Eksjö

Värnamo sjukhus

Medicinsk diagnostik

Bra liv

Länstrafiken
 

Regionfastigheter

Folktandvården

Regional utveckling

Verksamhetsstöd och service

IT-centrum
Per-Olof Cederquist

Uppdaterad: 2015-09-23
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion