Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 1A - Identifiera processer - systemkarta

Systemkartan är en grund för en gemensam bild av organisationen/verksamheten/enheten. Den synliggör vilka processer som finns, deras namn och koppling till varandra. Systemkartan delas upp i ledningsprocesser, kärn-/huvudprocesser och stödprocesser.

Systemkartan kan fungera som ett verktyg för processledning och ett stöd vid prioriteringar.

Ledningsprocesser

Har till uppgift att vara pådrivare, ta beslut om organisationens/verksamhetens/enhetens mål och strategier, planera, styra, förbättra och följa. upp verksamheten.

Huvudprocesser

Är vanligen ett fåtal övergripande, definierade processer som tillsammans verkställer organisationen/verksamheten/enheten verksamhetsidé. Huvudprocesserna ska täcka in hela verksamheten. I varje huvudprocess kan det ingå ett flertal delprocesser.

Stödprocesser

Har till uppgift att ge stöd till verksamhetens huvudprocesser.

Kontakt

Mari Bergeling

Maria Malmström

Processverktyg

Praktisk vägledning

Praktisk vägledning, steg 1A

Metodsteg

Startsida, Processorienterat arbetssätt
 

Uppdaterad: 2015-06-10
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion