Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 2A - Processteam - roller och uppdrag

  1. Utse processledare/ansvarig
  2. Identifiera teammedlemmar - det är viktigt att alla delar av processen är representerade

Uppdrag processteam

  1. Kartlägga och beskriva processen
  2. Utveckla processen och genomföra förbättringsarbete
  3. Kontinuerligt (minst 1ggn/år) följa upp och utvärdera processens resultat kopplat till dess mål
  4. Årligen revidera processens dokument
  5. Kontinuerlig återkoppling till ledningen hur processen fungerar - resultat kopplat till processens mål och och förbättringsarbete, resurser etc. (minst 1 ggn/år)
  6. Regelbunden omvärldsanalys kopplat till processen
  7. Säkerställa att alla berörda medarbetare kontinuerligt informeras om aktuella riktlinjer och processens rutiner

Uppdrag processledare

Ansvarar för kartläggning, utveckling och uppföljning av processen

Definitioner

Processägare, processledare, processteam, definition se Ordlista

Uppdaterad: 2015-08-13
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion