Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 2B - Planering av kartläggning

För att kunna genomföra alla nödvändiga steg effektivt krävs planering.

  1. Ta fram tidsplan och gör mötesplanering (tid och plats)
  2. Säkra ledningens stöd för processarbetet
  3. Ta fram kommunikationplan

Omfattningen av processarbetet ska inte underskattas. Beräkning av tidsåtgång och uppgift om när kartläggningen ska vara klar är viktigt. För att arbetet ska bli effektivt och inte tappa tempo krävs att deltagarna får avsatt tid för att medverka i arbetet och gärna att mötesträffarna kommer relativt tätt. Processens storlek och detaljeringsgraden påverkar tidsåtgång.

  1. Inför varje möte skickas dagordning ut så att alla kan komma väl förberedda till mötet. Använd mall Dagordning/minnesanteckning.
  2. Varje möte dokumenteras - anteckningarna publiceras. Använd mall Dagordning/minnesanteckning.
  3. Inför första mötet är det bra att gå igenom mall Tidplan för processarbete.

Arbetet blir mer effektivt om en person med erfarenhet av processarbete finns med som handledare vid framför allt uppstarten.

Uppdaterad: 2015-06-16
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion