Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 3 - Börja processarbetet - första mötet

Det är viktigt att teamet har en gemensam bild av helheten. Använd organisationens/verksamhetens/enhetens systemkarta för att skapa denna förståelsen. Det är även viktigt att teamet får en gemensam bild av uppdrag, förutsättningar och mål.

Att tänka på (Mall processbeskrivning)

  1. Klargör förväntningar, mål och syfte med processarbetet.
  2. Tydliggör mål för processen.
  3. Bakgrund/fakta/nulägesanalys - vilken fakta finns runt processen?
  4. Definiera kund
  5. Bestäm avgränsningar - var startar och slutar processen
  6. Vilka kan påverka/påverkas av processen? Vilka behöver samverka? Säkerställ att alla delar av processen finns representerade. Hur kan vi involvera/inhämta synpunkter från kunder?
  7. Tider för de närmaste mötena. (Mall Tidplan för processarbete)

Det är viktigt att alla deltagare i processteamet är närvarande vid alla möten för att få samma information och kunskap.

Tips!

Gå flödet tillsammans i teamet.

 

Uppdaterad: 2015-06-16
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion