Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 4 - Processkartläggning

För att få en gemensam bild av processen och de behov den ska tillgodose behöver kartläggning göras.

Detta kan göras med post-it-lappar eller direkt i ett IT-stöd. Eventuellt får man träffas flera gånger för att fullfölja kartläggningen.

  1. Fokusera alltid på kundens/varans väg genom processen.
  2. Gör en behovskartläggning. (Mall Personcentrerad processkartläggning, PCP).
  3. Gör ett flödesschema - beskriv nu- och/eller nyläge. (Använd mall flödesschema)
  4. Genomför en riskanalys utifrån processens olika steg i PCP eller flödesschema, se mall i högerspalt. Skriv vid varje aktivitet vem som är inblandad och ange dokument/information som är aktuell. Man kan även hänvisa till t.ex. datasystem, kliniska riktlinjer, rutiner eller andra informationskällor. Om de saknas/ej är aktuella leder detta till förbättringsarbeten. (Mall handlingsplan/aktivitetsplan).
  5. Publicera processkartläggningen, och markera som "Arbetsmaterial" fram tills dess att den är fastställd.

 

Tips!

Varje möte startar med genomgång av föregående mötesanteckningar. Håll alltid syftet med kartläggningen i åtanke så att ni inte kartlägger fel saker.

Parallellt med kartläggning bör också registrering ske av förbättringsförslag och idéer. Det kan gälla något som behöver kontrolleras till nästa gång eller genomföras senare. Fastna inte i långa diskussioner.

Uppdaterad: 2015-08-13
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion