Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 5 - Mål och mätetal

I detta steg är det viktigt att utgå från mål och identifiera mätetal/mått som visar hur väl vi når våra mål. Det bör finnas mål och mätningar ur flera perspektiv.

Organisation/verksamhet eller enhet

Balanserat styrkort är en bra modell för balanserade mått för organisation/verksamhet eller enhet. I Region Jönköpings län använder vi perspektiven:

  • Medborgare/kund
  • Process/produktion
  • Lärande/förnyelse
  • Medarbetare
  • Ekonomi

Process

Värdekompassen är en bra modell för balanserade mått för processer. Värdekompassens fyra perspektiv:

  • Funktionellt status
  • Patient/kunderfarenheter
  • Resurser/kostnader
  • Kliniskt/professionellt status
Uppdaterad: 2015-06-10
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion