Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 6 - Prioritera förbättringsområden

Utgå från identifierade förbättringsarbeten och prioritera angelägna områden utifrån processens resultat.

Tänk på att prioritera förbättringsområden som är:

  • högriskområde
  • viktiga för kund/vara
  • viktiga för alla i gruppen att arbeta med
  • något som ni själva kan påverka
  • möjligt att se resultat av inom rimlig tid (ca 6 mån)
Uppdaterad: 2015-06-16
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion