Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 9 - Förbättringsarbete

Grundtanken är att arbeta med ständiga förbätt­ringar. Att arbeta processorienterat innebär fokusering på kundens behov och förståelse för att varje del i processen bidrar till resultatet.

Utifrån identifierade förbättringsområdena initieras förbätt­ringsarbeten.
Inspiration till förbättringsarbeten kan även komma från andra håll exempelvis rapporterade avvikelser, publikationer, jämförelser med andra eller idéer som kommer från medarbetare. De planerade förbättringsaktiviteterna ska dokumenteras och kan med fördel publiceras på intranätet, där alla har möjlighet att se vad som pågår.

Mätningar behöver göras i ett föränd­ringsarbete för att se om vi är på rätt väg och om de förändringar som testas verkligen leder till förbättringar.  Mätningar kan ske över en avgränsad tidsperiod då nya förbättringsidéer testas.

Uppdaterad: 2015-01-09
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion