Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Varför processorienterat arbetssätt?

 • Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde
 • Kundfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde
 • Minskad variation - Alla behov möts med samma insats/åtgärd
 • Systemsyn - Insikt om den egna insatsens plats i helheten
 • Ökad säkerhet - Alla lämnar ifrån sig rätt saker
 • Ökad effektivitet - Handläggning kan standardiseras
 • Planering förenklas - Eliminerar dubbelarbete och kvalitetsbristkostnader

en nödvändig grund för ständiga förbättringar...

 

Vad är en process?

En process består av samverkande aktiviteter som steg för steg skapar värde och leder till ett mätbart resultat för kund/vara eller tjänst.

Alla processer har en kund – intern eller extern. Processer är repetitiva, det vill säga de kan genomföras många gånger. Processen har tydlig avgränsning med en väl definierad början och ett väl definierat slut.

Det ska tydligt framgå:

 • vem/vad som är kund/vara
 • vad som ska åstadkommas
 • hur det ska ske
 • vilka resultat som förväntas

En process kan vara t.ex:

 • En behovsgrupp/åldersgrupp (äldre, barn, flyktingar)
 • En patientgrupp (DRG-grupp, diagnosgrupp, symtomgrupp)
 • Administrativ (personal/ekonomi/administration)
 • Serviceinriktad (kost/drift/försörjning)

Främsta uppgiften med processorienterat arbetssätt är att driva förbättringsarbete i ett kundorienterat perspektiv. Ofta krävs samverkan över organisationsgränser.

Verksamhetens chefer har yttersta ansvaret för resultat och resurser.

Kontakt

Charlotte Carlsson

Maria Malmström

 

Uppdaterad: 2018-12-19
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion