Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Multiröstning

Varför använda: Röstning är en teknik som kan användas för att i en lång lista sortera fram de förbättringsarbeten som är viktigast för gruppen att arbeta vidare med.

Tillvägagångssätt:

1. Utgå från idélistan och bestäm hur många röster varje person ska få.

2. Låt var och en göra sin egen bedömning och markera varje röst på respektive idé.

3. Räkna rösterna och ringa in de förbättringsarbeten som fått flest röster. Bestäm hur många förbättringsarbeten man kan arbeta med samtidigt.

 
Tips!
Om ni har många förbättringsarbeten är det bra att öka antalet röster per deltagare. Då blir det lättare att se mönster i resultatet.
 

 

Dokument/mallar

Multiröstning (ppt, nytt fönster)

Kontakt

Mari Bergeling
mari.bergeling@rjl.se

Maria Malmström
maria.a.malmstrom@rjl.se

Uppdaterad: 2015-06-16
Caroline Fruberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion