Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

A3-formulär

Varför använda: A3-formuläret är en A3-sida där vi samlar information som gäller ett bestämt problem/förbättringsområde, hur vi analyserar, de viktigaste mätningarna och handlingsplanen för att lösa problemet.

Det är ett gemensamt kommunikationshjälpmedel för att formulera problemet, behovet eller gapet mellan vad vi gör och vad vi egentligen skulle kunna göra.

Tillvägagångssätt:

  1. Utgå från ett identifierat problem/målområde som är kopplat till processen.
  2. Beskriv enligt mallen de olika delarna i A3 - formuläret.
  3. Dokumentera och uppdatera löpande under förbättringsarbetet.
Tips!
Det är svårt att från början ha all information som behövs för att skapa en färdig A3a. Börja med den vänstra halvan som handlar om Nuläge, Mål och Problemanalys.

Dokument/mallar

Mer information om A3-formuläret på Qulturums metodsida

Kontakt

Maria Malmström

Mari Bergeling

Uppdaterad: 2015-08-13
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion