Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Påverkansanalys/drivkraftsanalys

Varför använda: Det finns likheter mellan påverkansanalys och fiskbensdiagram men påverkansanalysen är tydligare när man vill visa orsak - verkan. En påverkansanalys kan vara nästa steg om man vill sammanfatta de samband man sett i ett fiskbensdiagram.

Tillvägagångssätt:

  1. Identifiera vilket som är det övergripande målet med ert förbättringsarbete.
  2. Identifiera sedan vilka som är de primära påverkansfaktorerna/drivkrafterna (VAD - det som gör att ni kan komma närmare målet)
  3. Identifiera sedan de sekundära påverkansfaktorerna/drivkrafterna (HUR - Vad som behöver göras för att lyckas med de primära påverkansfaktorerna/drivkrafterna)
Tips!
Det är ibland svårt att veta vad som är en primär eller sekundär påverkansfaktor/drivkraft. Här kommer ett förtydligande exempel som många kan känna igen.
"Om ett mål är att gå ner 5 kg till sommaren två primära påverkansfaktorer på detta att äta färre kalorier och att börja motionera mer. En sekundär påverkansfaktor till att motionera mer kan då vara att skaffa ett träningskort eller nya träningsskor. Vi vet alla att träningskortet i sig inte kommer gör att du går ner 5 kg. Men det kan påverka antalet träningspass som görs."

Dokument/mallar

Mer information om påverkansanalys på Qulturums metodsida

Kontakt

Maria Malmström

Mari Bergeling

 

Uppdaterad: 2015-06-16
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion