Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel
ord

 

 

Manuella rullstolar

För vem?


Person med funktionsnedsättning vilket medför stora svårigheter att förflytta sig självständigt på annat sätt eller med hjälp av en närstående eller vårdare.

För van rullstolsanvändare med svåra smärtor i övre extremiteten, vilket medför mycket stora svårigheter att köra sin manuella rullstol, bör elektrisk rullstol övervägas. Om den elektriska rullstolen inte fyller personens behov finns möjlighet att förskriva elektrisk hjultillsats i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Mål med hjälpmedlet


Att göra det möjligt att förflytta sig inne och/eller utomhus självständigt eller med hjälp av en närstående eller vårdare.

Förskrivare


Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Vid första förskrivningstillfället bör den medicinska bedömningen ske i samråd med läkare.

Eget ansvar


Brukaren ansvarar själv för lagning av punktering och byte av däck och slang på drivhjul.

Om personen, vid förskrivning av elektrisk hjultillsats, önskar ytterligare en manuell rullstol får personen stå för kostnaden själv.

Vid förskrivning av elektrisk hjultillsats ska bedömning av funktionellt status i axlar/skuldror/övre extremiteten göras av fysioterapeut med hjälp av validerat bedömningsinstrument.

Antal


Grundprincipen är att endast en rullstol kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov som motiverar avvikelser kan finnas. Två rullstolar eller tillbehör som extra hjul kan inte förskrivas för att till exempel undvika nedsmutsning. Man kan alltså inte ha olika hjälpmedel för inne- och uteanvändning eller för att använda i reserv om rullstolen går sönder.

Vid förskrivning av elektriskt driven hjultillsats kan endast en manuell rullstol förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning bör ske inom sex månader. Vid uppföljning utvärderas om hjälpmedlet uppfyller uppställda mål och om eventuella åtgärder behöver göras.

Isokoder


12 22 03 Rullstolar manuella tvåhjulsdrivna

12 22 09 Rullstolar manuella med ensidesframdrivning

12 22 15 Rullstolar avsedda att sparkas fram

12 22 18 Rullstolar, manuella vårdarmanuvrerade

Sortiment och blanketter


Läs mer


Rullstol i bil

Hjälpmedelscentralens kundservice

Öppettider
08.00 - 16.30 månd - tors
08.00 - 16.00 fredag

010-242 87 00

Mer information
Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service