Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Egenvård hos äldre med hjärtsvikt Heal-IT

Syfte och målsättning

Syftet med projektet är att utveckla bättre stöd vid egenvård och de livsstilsförändringar som krävs för äldre med hjärtsvikt i Småland. Fokus kommer att vara på den äldre med hjärtsvikt och dess behov av stöd för att klara av att hantera sin vardag och minska effekterna av hjärtsvikt och de komplikationer som kan följa. Målet är att utveckla stödsystem som möjliggör ett så normalt åldrande som möjligt, med förhoppning att förlänga livet och välbefinnandet för den äldre med hjärtsvikt. Glädje, kraft och nyskapande för ett skapande av livskvalitet tillsammans. Ett projekt som kommer betyda något för framtidens äldre!

Bakgrund

Det satsas mycket på nya tjänster till patienter men vet vi vad som verkligen behövs för att erhålla en bättre livskvalitet?
Idag så är det 2-3 % av befolkningen i Småland som har symptomgivande hjärtsvikt och minst lika många beräknas ha nedsatt hjärtfunktion utan symptom.
Det finns stor potential att minska återinläggningar, öka livskvalitet och skapa en tryggare situation för patienterna och närstående. Men hur gör vi det med bästa resultat? De studier som visar effekt av e-tjänster till patienter är i grupperna med kroniska diagnoser med en stor grad av egenvård såsom diabetes, hjärtsvikt eller astma. De viktigaste funktionerna är att tekniken stödjer kommunikation och interaktion mellan vårdprofessionerna och patienten. IT-tjänster som enbart bygger på patienternas medverkan, där inte professionen är direkt användare, tenderar att inte användas. Det samma gäller när systemen endast är utvecklade för att stödja ett kliniskt perspektiv på egenvården.

Unik metod för arbetet - Personer med hjärtsvikt designar tillsammans med vårdens medarbetare

Metoden som används i projektet är att designen av nya och etablerade IT-stöd och processstöd för egenvården görs tillsammans, vårdens medarbetare och personer med hjärtsvikt. Det är personer med erfarenhet av egenvård och hjärtsvikt som bäst har kunskap och erfarenhet om vad som fungerar i vardagens livssituation. Att ta med medarbetare i hela vårdkedjan för att utveckla processen och stödet till egenvården gör att gapen synliggörs på ett nytt sätt och skapar förståelse för det gemensamma ansvaret. Det är medarbetare i vården som har bäst kunskap om behovet av egenvård och vad som fungerar i praktiken och hur man kan individanpassa vården utifrån standardplaner. Dessutom kommer externa innovatörer att i steg 2 ta fram lösningsförslag för morgondagens vård. Det finns många tekniska lösningar som kan vara möjliga och expertisen finns externt. Forskare stödjer, följer och dokumenterar resultat av processen vilket skapar unika möjligheter att lära oss till nästa projekt.

 

Projektöversikt_tidsplan

Kontakt

Forskningsansvarig

Linda Askenäs

Administrativ support

Annika O'Connor

Tfn: 036-32 12 49

Forskare

Jan Mårtensson, Professor
Hälsohögskolan Jönköping

Anna Strömberg, Professor
Linköpings universitet

Jan Aidemark
Linneuniversitetet, Växjö

Annette Nygårdh
Hälsohögskolan Jönköping

Uppdaterad: 2016-06-09
Annika O Connor, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion