Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Amaurosis fugax - under arbete

Ögonsjukvård i Jönköpings län

Definition
Övergående monoculär synförlust beroende på ischemi eller vasculär insufficiens.

Symtom
Plötslig, smärtfri, tillfällig synförlust som varar 2 - 30 min där synen sedan helt återkommer. Beskrivs ofta som en mörk gardin som dras för ögat. Kan dock vara partiell om finns kvarvarande cirkulation i retinal eller cilioretinal kärl. Gardinen kan sedan ”dras tillbaka” eller försvinna som vid dimma som klarnar.

Handläggning
Vid carotis-TIA finns 10% risk för stroke inom 90 dagar. De två första veckorna är det störst risk. 20% av stroke-patienterna har haft föregående TIA-attack.

Patienter med amaurosis fugax – symtom
< 2 v remitteras/hänvisas därför till medicinakuten alt remitteras direkt till Strokeenheten (efter telkontakt med Dr Lannemyr el kollega)
> 2 v hänvisas till vårdcentralen eller remitteras till Strokeenheten (ev efter telsamtal Dr Lannemyr) för utredning.

Patienterna utreds på medicinkliniken med bl a carotisdoppler, CT-hjärna, UKG, blodtryck, lipidstatus och insättes därefter på behandling eller planeras för operation.

Tillägg: För mer utförlig information om TIA/Stroke, symtom, utredning och behandling vid stroke, var god se dokument från medicinkliniken

Kontaktperson för innehåll:

Anna Hägg Lagerberg
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2009-02-27

Reviderad: 2009-02-27

Giltigt till och med: 2011-02-27

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Patientinformation

xx

Mer information

xx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård