Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Rutiner vid utreding/behandling av våt AME

Rutiner vid utredning/behandling av våt AMD

Patient med våt AMD, där eventuell möjlighet för behandling föreligger, bokas till ÖGF-mottagning så snart som möjligt.

Sjuksköterska synprövar aktuellt öga med ETDRS-tavla och bästa korrektion, närvisus med add +3. Andra ögat prövas med Snellen-tavla.

-  Tryckmätning görs vid nybesök samt vid eventuellt  glaukom.

-  Båda ögonen bör vidgas.

Bedömning av ögonbotten

  • Läkare bedömer ögonbotten och gör OCT-undersökning och ordinerar lämplig angiografisk utredning (F-A, ICG-A). Bilder av det icke aktuella ögat bör även tas som jämförelse. Sjuksköterska följer rutiner enligt särskilt PM – ”Fluorescein- /Indocyaningrön-Angiografi”.
  • Bildbedömning och ställningstagande till eventuell behandling sker vid samma tillfälle. Lucentis-behandling är regel, PDT endast undantagsvis.
    -  Vid angiografin bestäms kärlnybildningens typ, läge i förhållande till fovea samt storlek var god se PM  ”AMD – indelning”.
  • Vid eventuell behandling skall patienten informeras både muntligt och skriftligt med aktuellt material. Makularegistret ifylles.

Behandling

  • Behandlingen sker vid nästkommande injektionstillfälle, i regel inom en vecka. Eventuell PDT-behandling kan ske samma dag. Inför injektion 2 och 3 görs ej visusprövning eller OCT, däremot vid övriga kontroller, v.g. se PM – ”Lucentismottagning”.

Indikationer/kontraindikationer

Diagnoskodning

  • H35.3B Våt AMD
  • H35.6 Retinal blödning
  • H35.7 Pigmentepitelavlossning
  • H31.8 PCV

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2011-12-21

Reviderad: 2013-08-20

Giltigt till och med: 2015-08-09

Fastställt av: xxx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Patientinformation

xx

Mer information

xx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård