Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Beredskapssamarbete - ögonkliniken, Jönköping och ögonkliniken, US, Linköping

Ögonkliniiken, Ryhov, JÖnköping och Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping har sedan 2007-01-01 ett samarbete vad gäller beredskapstjänstgöring.

Ögonkliniken i Linköping övertar enligt specificering nedan beredskapsansvaret för den ögonsjukvård som annars åligger ögonkliniken i Jönköping enligt följande:

Söndag till torsdag kl.20:00 - 08:00
Fredag till lördag Kl.20:00 - 10:00
Lördag till söndag Kl.20:00 - 10:00

 

Under tider enligt ovan gäller följande i Jönköping vid ögonfrågeställningar:

1:a instans

Primärvården/jourcentralen i Jönköping/värnamo/Eksjö till kl.21:00 därefter akutmottagningen/sjukvårdsupplysningen.

2:a instans

Sjuksköterska på ögon/öronavdelningen, Länssjukhuset RYhov, Jönköping tel.036 - 32 17 61 alt 036 - 32 17 60.

3:e instans

Ögonläkare i beredskap, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Telefon via ögon/öronavdelningen.

4:e instans

Sjuksköterska på ögonavdelning 14, Universitetssjukhuset, Linköping, tel. 010 - 103 11 14, alt 010 - 103 12 14.

5:e instans

Ögonläkare i primärberedskap, Universitetssjukhuset, Linköping tel via ögonavdelning 14.

6:e instans

Ögonläkare i bakberedskap, Universitetssjukhuset, Linköping tel via läkare i primärberedskap.

Medarbetare på ögonkliniken i Linköping äger rätt att hänvisa/boka in patienter till ögonklinierna i JÖnköpings län enligt den bedöming man finner lämplig. Aktuell patient uppmanas på:

Lördag/söndag/helgdag kontakta ögon/öronavdelningen på Ryhov:

  • Tel 036 - 32 17 80

Vardagar ögonmottagning:

  • Jönköping: 036 - 32 16 00
  • Eksjö:  0381 - 358 40
  • Värnamo: 0370 - 69 74 60

Vid behov faxas aktuella journalhandlingar:

  • Fax avdelning 14, Linköping: 010 - 103 46 32
  • Fax ögon/öronavd Jönköping: 036 - 32 17 59

Om e-mailkontakt för att översänta t ex bildmaterial:

  • Linköping: efter telefonkontakt erhålles personlig e-mailadress till sjuksköterska eller läkare
  • Jönköping: efter telefonkontakt erhålles personlig e-mailadress till sjuksköterska eller läkare

I de fall då patienter från Jönköpingsområdet måste undersökas under den tid som Linköpingskliniken har beredskapsansvaret så skall de undersökningarna ske i Linköping. Beredskapstjänstgörande läkare i Linköping har således ingen skyldighet att åka till sjukvårdsenhet i upptagningsområdena för Jönköping, Värnamo och Eksjö för att utföra konsulter eller andra akuta ögonundersökningar.

Aktuella, icke-avslutade, patientärenden rapporteras till respektive avdelning vid slutet av beredksapspass om behov finns av hjälp att fortsätta handläggningen.

När det gäller inneliggande ögonpatienter på ögonkliniken i JÖnköping så har beredskapsläkaren i Linköping endast ansvar för ögonfrågeställningar medan ansvaret för allmänmedicinska problem åvilar öronläkaren som har beredskap i Jönköping.

Kontaktperson för innehåll:

Sven Jarkman
verksamhetschef
Ögonkliniken, US, Linköping

Christer Andersson
verksamhetschef
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Ögonkliniken, Ryhov, Jönköping
Ögonkliniken, US, Linköping
 

Fastställt: 2014-01-01

Reviderad: 2014-01-01

Giltigt till och med: 2014-12-31

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård