Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

rollator


Rollatorer, gåstativ, gåbord och gåstolar

För vem?


För personer med funktionsnedsättning som medför behov av stöd eller avlastning vid gång och behovet inte kan tillgodoses med annat enklare gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet


  • Att behålla eller förbättra förmågan att gå.
  • Att förebygga fall och motverka inaktivitet.
  • Att göra det möjligt att förflytta sig självständigt.

Förskrivare


Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Eget ansvar


Personen får själv bekosta korg, bricka och andra tillbehör. Tillbehören kan tillhandahållas genom förskrivaren eller Hjälpmedelscentralen.

Tänk på


Elektriskt höjdreglerbart gåbord kan förskrivas om personen samtidigt har behov av hjälp att resa sig.

Antal


Endast ett gånghjälpmedel kan förskrivas för samma behov. Undantag får göras om bostaden har två våningar och/eller nivåskillnad till markplan och hjälpmedlet inte kan förflyttas mellan dessa.

Två gånghjälpmedel får inte förskrivas för att undvika nedsmutsning eller motsvarande, till exempel olika hjälpmedel för att använda inom- och utomhus.

Uppföljning


Uppföljning av förskrivning av rollator bör ske regelbundet enligt förskrivningsprocessen.

Vid förskrivning av gåbord eller gåstol bör uppföljning göras regelbundet för att kontrollera om behovet förändrats eftersom dessa hjälpmedel ofta används under en begränsad period.

Isokoder


12 06 03 Gåstativ

12 06 06 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

12 06 09 Gåstolar

12 06 12 Gåbord

Sortiment och blanketter


Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service