Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

elrulsstol

Elektriska rullstolar

För vem?


Elektrisk inomhusrullstol:

För personer med funktionsnedsättning som medför mycket stora svårigheter eller inte alls kan förflytta sig självständigt och där det inte kan lösas med manuell rullstol eller annat hjälpmedel.

För personer med funktionsnedsättning som medför att de inte kan utföra hushållsarbete självständigt.

Elektrisk rullstol utomhus:

För personer med funktionsnedsättning som medför mycket stora svårigheter att förflytta sig utomhus med manuell rullstol eller gånghjälpmedel och som inte självständigt kan klara normala dagliga utomhusaktiviteter såsom inköp och kortare promenader.

Mål med hjälpmedlet


Att göra det möjligt att förflytta sig självständigt.

Att utföra aktiviteter i hushållet självständigt.

Förskrivare


Arbetsterapeut. Vid förstagångsförskrivning krävs alltid samråd och medicinsk bedömning av läkare. Läkare ska göra en medicinsk bedömning av funktioner som påverkar personens förmåga att framföra rullstolen till exempel syn, hörsel, perception med mera. Utprovning sker tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Om personens behov eller förutsättningar förändras eller den elektriska rullstolen behöver bytas ut ska en ny bedömning göras. I vissa fall behövs även en förnyad läkarbedömning. Förskrivande arbetsterapeut avgör tillsammans med hjälpmedelskonsulent om en sådan behövs.

Elektrisk rullstol med manuell styrning kan provas ut utan stöd av hjälpmedelskonsulent av arbetsterapeut som gått särskild utbildning.

Eget ansvar


Personen ansvarar för normalt underhåll för att undvika förslitning. Elrullstolen ska laddas regelbundet och förvaras i enlighet med de anvisningar som ges i samband med förskrivning.

Personen får själv bekosta korg, ryggsäck och liknande. Dessa tillbehör kan tillhandahållas genom Hjälpmedelscentralen om personen önskar.

Personen ansvarar för och bekostar fastsättningsanordning och ev ramp för att ta med rullstolen i bil. För fastsättning av elrullstol på förarplats kan bidrag till bilanpassning sökas.

Antal


I första hand ska endast en elektrisk rullstol förskrivas. Lämplig stol som kan användas både ute och inne ska alltid efterstävas. Om personens behov förändras ska en ny helhetsbedömning göras vilket innebär att en tidigare förskriven elrullstol kan bytas ut till en stol för kombinerad inne- och utomhusanvändning.

Det ska finnas tungt vägande skäl om olika stolar ska förskrivas för inne- och uteanvändning. För barn och unga upp till 20 års ålder gäller särskilda regler.

Tänk på


Alternativ till elektrisk rullstol kan i vissa fall vara elektriskt manövrerade drivhjul som monteras på den manuella rullstolen. Ta alltid kontakt med hjälpmedelskonsulent för dialog.

Kriterier vid förskrivning


En elektrisk rullstol för utomhusbruk kan förskrivas om personen med hjälp av denna självständigt klara att uträtta normala dagliga aktiviteter som inköp och kortare promender. Aktiviterna ska utföras regelbundet, minst två gånger per vecka. Personen ska klara att framföra och hantera rullstolen utan fara för sig själv eller annan.

Uppföljning


Uppföljning ska ske regelbundet, 1-2 gånger per år. Personens förmåga att framföra rullstolen och hur frekvent användningen är ska följas upp samt att målet med förskrivningen uppnåtts. Vid tveksamhet ska uppföljning ske oftare och dialog föras med hjälpmedelskonsulent.

Isokoder


12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell styrning

12 23 06 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning

Sortiment och blanketter


Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service