Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

vardastyrdelrullstol

Elektriska vårdarmanövrerade rullstolar och drivaggregat

För vem?


För personer som har manuell rullstol men inte kan framföra den självständigt utomhus och inte klarar av att köra elektrisk rullstol på ett säkert sätt på grund av sin funktionsnedsättning.

Om närstående eller vårdare inte kan köra den manuella rullstolen på grund av personens vikt, rullstolens utformning eller närmiljön kan en elektriskt vårdarmanövrerad rullstol förskrivas.

Mål med hjälpmedlet


Att göra det möjligt för brukaren att komma ut regelbundet i sin närmiljö med hjälp av en närstående eller vårdare.

Förskrivare


Arbetsterapeut

Eget ansvar


Personen ansvarar för normalt underhåll för att undvika förslitning. Elrullstolen/drivaggregatet ska laddas regelbundet och förvaras i enlighet med de anvisningar som ges i samband med förskrivning.

Personen får själv bekosta korg, ryggsäck, mobiltelefonhållare och liknande tillbehör. Dessa tillbehör kan tillhandahållas av Hjälpmedelscentralen i samband med förskrivningen om personen önskar det.

Antal


Endast en elektriskt vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas.

Kriterier vid förskrivning


Förskrivning av elektrisk rullstol med vårdarmanövrering eller drivaggregat kan ske om personen med hjälp av den och en närstående/vårdare kan uträtta normala dagliga aktiviteter som inköp och kortare promender. Aktiviterna ska utföras regelbundet, minst två gånger per vecka.

Drivaggregat
I första hand ska drivaggregat förskrivas för montering på patients befintliga manuella rullstol. Observera att drivaggregatet har kortare räckvidd än en vårdarmanövrerad elektrisk rullstol. Räckvidden är c:a 5 km. Om personen har behov av stöd i sittandet och har en manuell komfortrullstol förskriven ska drivaggregat väljas.

Vårdarmanövrerad elrullstol
Vårdarmanövrerad elrullstol väljs när det inte finns speciella krav på sittkomfort och stöd. Om personen tar långa promenader (mer än 5 km) ska elektrisk rullstol med vårdarmanövrering förskrivas eftersom den har längre räckvidd och bättre köregenskaper.

Uppföljning


Uppföljning av elektriskt vårdarmanövrerad rullstol och drivaggregat ska ske regelbundet, 1-2 gånger per år. Vid förstagångsförskrivning ska uppföljning ske inom sex månader. Hur frekvent användningen är ska följas upp och även om övriga uppsatta mål nåtts. Vid tveksamhet ska uppföljning ske oftare och dialog föras med hjälpmedelskonsulent.

Isokoder


12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar
12 24 09 Drivaggregat till manuella rullstolar

Sortiment och blanketter


 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-11-22
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service