Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Goda exempel från särskilt boende

ett nattmål.Årshjul för sitt arbete

(Askersunds kommun)

- Vi har ett årshjul för vårt arbete med Senior alert. Det är så vi får till hela processen, berättar enhetscheferna Veronica Wiberg och Minette Svensson, Norra Bergens äldreboende i Askersunds kommun, om arbetssättet. I årshjulet skriver vi in och visar när alla brukares riskbedömningar ska göras, säger de och framhåller också teamarbete och teamledning som framgångsfaktorer. Läs mer här

 

Gör skillnad för de äldre

(Bollnäs kommun)

Äldreboendet Gutenberg i Bollnäs gör skillnad för de äldre genom strukturerat arbete med fallprevention och undernäring, vilket har gett resultat i färre fallolyckor och minskad undernäring hos de äldre. I en film berättar medarbetare, boende och anhörig om arbetet. Se filmen om Gutenberg äldreboende (18 min) . 

Gutenbergs äldreboende i Bollnäs består av 43 lägenheter fördelat på fyra enheter/gruppboenden. I en gemensam lokal erbjuds gruppakiviteter varje vardag. Om detta och om hur Gutenberg arbetar med resultat med mera finns i denna presentation: En dans för balans (pdf). Se också: A4-presentation om förbättringsarbeten och resultat (pdf).

 

Låt måltiden blomstra

(Töreboda kommun)

Låt måltiden blomstra är ett inspirationsmaterial om mat och måltid på äldreboende som innehåller enkla tips och råd för personal och anhörig med stor vikt på bemötande och miljö. Det startade som ett förbättringsarbete i Töreboda kommun när det vid riskbedömning i Senior alert blev tydligt att man hade ett stort antal personer med risk för undernäring. Projektet blev också en bok, ”Låt måltiden blomstra”, med tips och råd om dukning och måltidsmiljö. Kontaktperson Agneta Bakir, agneta.bakir@toreboda.se

Läs mer: Låt måltiden blomstra (powerpoint)Måltidsdokument (powerppoint)Projektbeskrivning, pdf. 

 

 

 

 


 

Uppdaterad: 2017-08-14
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion