Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Goda exempel från hemvård och hemtjänst

 

Förebyggande åtgärder leder till ökad livskvalitet

(Kramfors kommun)

I Kramfors kommun arbetar personalen med Senior alert för att förebygga trycksår, munhälsa, fall, undernäring och blåsdysfunktion. På bland annat Viktoriagårdens äldreboende och Nordinggrå hemsjukvård har arbetet med förebyggande åtgärder lett till ökad livskvalitet. Läs mer här (pdf)

 

Medarbetarna på hemtjänsten i Hoting.

Så kom vi till rätta med våra brister i

vårt arbete

(Strömsunds kommun)

På hemtjänsten i Hoting i Strömsunds kommun i Jämtland hade man tidigare flera brister i arbetet med hemsjukvården. Det var dålig uppföljning av åtgärder, medarbetarna saknade delaktighet i processen, kontaktmanaskapet fungerade inte, boendegenomgångar ställdes ofta in och dokumentationen var otydlig.

En dag bestämde de sig för att nu ska vi göra något åt detta. Idag är känslan att alla i vårdlaget känner ökad delaktighet och är mer medvetna om vårdtagarnas risker. Detta har också bekräftats via mätning i en enkät som personalen fyllt i. Läs mer här

 

Noga med diskussioner i teamet om bakomliggande orsaker

(Askersunds kommun)

Inom hemvården i Askersund är man noga med att ha teambaserad utredning av bakomliggande orsaker. På teamträffar en gång i veckan, bokade lång tid i förväg, förs en dialog om riskbedömningarna.
Läs mer här


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-08-21
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion