Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Goda exempel från vårdcentraler

 

Visst går det upp och ner...

(Vallås vårdcentral, Region Halland)

- Naturligtvis är det så att det går upp och ner som med allt annat. Jag arbetar på två vårdcentraler som kämpar för att överleva vårdvalet med allt vad det innebär, så ibland har vi större vilja än tid och personal. Så kommenterar diabetessköterskan Helen Jonsson, vårdcentralen Valla/Oskarström arbetet med Senior alert. Läs mer här

 

Så säkrar vi att registreringarna blir rätt

(Sätra hälsocentral, Region Gävleborg)

- När man arbetar med vårdprevention och Senior alert innebär det att man vill minimera antalet fall, ohälsa i munnen, trycksår och viktminskningar. Det är det som är vårt resultat. Så beskriver Taina Pyjäla, distriktssköterska på Sätra hälsocentral i Gävle, hur man ser på de resultat man åstadkommer på hälsocentralen. Läs mer här
 

Ordet "riskbedömning" kan ibland ifrågasättas av patienten...

(Järvsö hälsocentral, Region Gävleborg)

- Patienterna överlag brukar ifrågasätta ordet ”Riskbedömning”, så det sätter igång bra samtal om varför vi gör detta men jag kan inte minnas att en enda varit negativt inställd till detta när vi väl kommit igenom frågor, bakomliggande orsaker och eventuella förebyggande åtgärder.  Det berättar Britt-Inger Heldt, distriktssköterska på  Järvsö hälsocentral. Läs mer här.


Vi ser en hel del vinster

(Edsbyns hälsocentral, Södra Hälsingland)

- Vi som jobbar med Senior alert och vårdprevention kan se en hel del vinster med detta, som att hitta och förebygga/åtgärda risker. Det är ett sätt att kvalitetssäkra omvårdnaden och visa att nu har vi koll på det här! Det berättar medarbetare på Edsbyns hälsocentral i södra Hälsingland. Läs mer här.

 

Upptäcka risker tidigt och snabbt sätta in åtgärder

(Oxtorgets hälsocentral, Söderhamn)

När medarbetarna på Oxtorgets hälsocentral i Söderhamn började reflektera över sina resultat gick det snabbt att inse inom vilka områden man skulle förbättra arbetet. Det var att upptäcka risker tidigt och snabbt sätta in förebyggande åtgärder. Läs mer här.


 

Dela med dig av dina erfarenheter - du också!

Vill du synas som ett gott exempel på vår webbplats? Med hjälp av ett formulär är det enkelt!

Här kan ni beskriva hur ni har gjort (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-08-14
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion