Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Goda exempel från sjukhusenheter

 

God systematik för sitt vårdpreventiva arbete

(Region Gävleborg)

Avd 112O, Ortopedkliniken Region Gävleborg, har en mycket god systematik för sitt vårdpreventiva arbete! Framgångsfaktorer: Tydliga rutiner, munhälsa viktigt ha med och dialog kring resultat som leder till flera förbättringsarbeten. Läs mer här

 

Goda resultat för färre viktminskningar

(Värnamo, Region Jönköping)

Medicinska vårdenheterna A, B, C och D på Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län, erhöll Senior alert-tårta 2015 för sitt arbete med ej önskade viktminskningar. Deras  systematiska arbete med Senior alert började för 10 år sedan och ger idag goda resultat för till exempel ej önskade viktminskningar.

MagnettavlaFörbättringsidéer har medverkat till att ta fram enkla hjälpmedel för personalen. Läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-08-03
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik