Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Goda exempel från korttidsenheter

Plats för goda exempel, skicka in dina exempel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-05-31
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion