Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Juvenil idiopatisk artrit, Referenser

Nordisk barnoftalmologisk kongress i Tromsö 2001studiereferat och föreläsningar:

  • Uveitis in patients with newly diagnosed Juvenile Chronic arthritis , Kaisu Kotaniemi et al.
  • Uveitt hos barn med kronisk juvenil artritt i Troms og Finnmark 1985- 1999- prevalens och konsekvens. Runa Andreassen et al.
  • Nordisk barnoftalmologisk kongress Åbo 2005 (Fledelius et al, M. Lappi et al
  • Artikel: Time of onset of uveitis in children with JRA. Kodsi et al . J AAAPOS 2002 dec
  • Lärobok: AAO 2000-2001 serie Pediatric Ophthalmology and strabismus section 6, chapter XXIII
  • Diskussion med barnkliniken Dr Maria Ekelund samt klin. Immunolog Anders Fasth, Göteborg nov 2005.
  • Skarin A et al : Long term followup of patients with uveitis associated with JIA: a cohort study Ocul Immunol Inflamm 2009 Mar-Apr; 17(2):104-8
  • Smith JA et al, Arthritis and rheumatism 2005 febr: A randomized placebocontrolled doublemasked clinical trial of etanercept for the treatment of uveitis associated with JIA.

Mer information

Detta är en födjupning till Juvenil idiopatisk artrit

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård