Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandlingsstart NOAK vid förmaksflimmer

Vårdnivå och remiss

Möjlighet att konsultera läkare vid länsdelens AK-mottagning och Koagulationskonsult på US.

Lokala tillämpningar:

E-län:
F-län: Fakta förmaksflimmer, kardiologi, Jönköpings läns landsting (nytt fönster)
H-län:

Diagnostik och utredning

Indikationer

 • Icke-valvulärt förmaksflimmer hos vuxna och CHA2DS2-VASc-poäng ≥1 (ej endast kvinnligt kön) eller om el-konvertering planeras. Patienter med nydebuterat eller tidigare okänt förmaksflimmer ska i första hand ställas på NOAK.

Kontraindikationer

 • Mekanisk hjärtklaffprotes
 • Nedsatt njurfunktion av viss dignitet - se bakgrundsdokument och FASS (under Mer information)
 • Nedsatt leverfunktion av viss dignitet - se bakgrundsdokument och FASS (under Mer information)
 • Graviditet eller amning
 • Pågående antikoagulantiabehandling (utom vid byte till/från NOAK)
 • I övrigt enligt bakgrundsdokumentet och FASS
  - Bakgrundsdokument NOAK vid förmaksflimmer (pdf, nytt fönster)
  - FASS (nytt fönster)

Flödesschema

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård