Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Frågemall vid traumaanamnes

  1. Hur fungerar vardagen för barnet? Mat, sömn, mardrömmar, rutiner, skola, fritid etc
  2. Har barnet varit med om något obehagligt som barnet sedan blivit påverkat av?
  3. Har familjen varit med om någon händelse som kan ha påverkat barnet?
  4. Om ja, på fråga 2 eller 3 hjälp familjen att specificera eventuella reaktioner och symtom samt checka av om familjen behöver stöd i att hantera det som hänt.

Om barnet svarar att det har varit eller är utsatt är det oerhört viktigt att ställa följdfrågor, dels ur ett rättsligt perspektiv och dels utifrån ett barnperspektiv. Det är enormt betydelsefullt att barnet känner att man som vuxen klarar av att höra svåra berättelser, det underlättar för barnet att berätta mer och att våga berätta för fler. Tänk på att du inte ska fråga om detaljer, om barnet däremot spontant berättar själv låt barnet berätta klart. Följande följdfrågor är att rekommendera:

När skedde händelsen?

Var skedde händelsen?

Vem gjorde det?

Hur många gånger har det hänt? Observera att små barn kan ha svårt att svara på denna fråga samt om det har hänt vid upprepade tillfällen. Verkar frågan svår prova att fråga om det händer varje vecka eller om det är hänt mer eller mindre än 5 gånger. Har det hänt vid ett flertal tillfällen fråga när det hände senast och ifall barnet kommer ihåg när det hände första gången.

Såg någon annan eller var någon annan med?

Har den som gjorde det gjort något liknande mot någon annan, barn som vuxen?

Blev det märken? Om det finns märken på barnet just nu så dokumentera noggrant samt ta ett foto, tänk på att ett dåligt fotografi är bättre än inget så finns ingen kamera att tillhandahålla av arbetsplatsen använd kameran på en mobiltelefon.

Ta omedelbart kontakt med socialtjänsten i din kommun för att göra en anmälan om barnet berättar att det varit utsatt eller om du på annat sätt fattar misstanke. Dessa ärenden måste hanteras ytterst skyndsamt inte minst då fysisk bevisning försvinner snabbt t ex gällande sexuella övergrepp försvinner de flesta skador efter 72 timmar.

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård