Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandlingsmetoder vid trauma

Behandlingsmetoder för trauma med god evidens som vi rekommenderar

TF-KBT (TraumaFokuserad – KognitivBeteendeTerapi) vid PTSD.

Behandlingen innehåller huvudsakligen tre moment: tillägna sig bemästringsstrategier, exponering för vad barnet har varit med om och psykoedukation. Förbättring sker bl.a. genom att kopplingen mellan traumat och de starka reaktioner (kognitiva, fysiska, emotionella och beteendemässiga) som traumat framkallat minskar. Parallellt och integrerat med barnets behandling utförs föräldraarbete av barnets behandlare. Rekommenderas som förstahandsval vid PTSD av American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Gratis nätutbildning:

EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing.
EMDR är en behandlingsmetod för PTSD. EMDR syftar till att aktivera förmågan att hantera den påverkan traumat har på barnet. EMDR kan hjälpa till att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippade med traumat. Metoden kan hjälpa till att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. EMDR kan hjälpa barnet att tänka annorlunda om sig själv i förhållande till traumat. EMDR Europe Sverige (nytt fönster)
Litteratur: Tinker RH, Wilson SA. Through the eyes of a child: EMDR with children. New York: Norton & Co; 1999

PE (Prolonged Exposure) för PTSD.
Manualiserad korttidsterapi främst för tonåringar och vuxna. PE vilar också på KBT-grund med momenten psykoedukation, bemästringsstrategier med fokus på undvikande beteende med Invivo-träning samt exponering av trauma.
Prolonged Exposure Therapy, U.S. Department of Veterans Affairs (nytt fönster)
Litteratur: Prolonged Exposure Therapy for Adolescents with PTSD Therapist Guide - Emotional Processing of Traumatic Experiences. Författare Edna B Foa. Se också andra publikationer av Edna B Foa.

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel.
KIBB är en evidensbaserad familjebehandling vid barnmisshandel. Förutsättningen är att också den förövande föräldern deltar och har tagit på sig ansvaret för misshandeln.
Modellen bygger på att familjer i grupp eller individuellt får en strukturerad behandling i barn- respektive föräldragrupp vid 16 tillfällen, med en veckas intervall. Två till fyra familjebehandlare ansvarar för behandlingen. Modellen innehåller kbt-komponenter som tidigare använts i behandlingsprogram för föräldrar som misshandlat sitt barn och/eller där familjevård förekommit. Barnbehandlingen bygger till stor del på traumafokuserad kbt (tf-kbt) med särskild fokus på barnmisshandel.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset (nytt fönster)

AF-CBT (Alternatives for Families Cognitive Behavior Therapy)
Amerikansk evidensbaserad familjebehandling som används för att förbättra relationen mellan barn och föräldrar/ vårdnadshavare vid barnmisshandel,
Alternatives for Families: A Cognitive Behavioral Therapy (nytt fönster)

Även om ovan nämnda behandlingsmodeller har god evidens kan inte andra terapiinriktningar med automatik exkluderas.

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård